ทรายหยาบ

ทรายหยาบ ใช้สำหรับ ผสมซีเมนต์ เพื่อทำงานโครงสร้าง เสา คาน พื้น ฐานราก งานก่อผนังอิฐมอญ งานปรับระดับพื้นที่ต้องการการทรุดตัวที่น้อยกว่าทรายถม แหล่งทราย มีด้วยกัน 2 แหล่ง ได้แก่ แม่น้ำ และพื้นดิน โดยแม่น้ำได้จากการพัดพามาของตะกอนทราย จากต้นทางของแม่น้ำ ทำให้แม่น้ำตื้นเขิน ต้องมีการสัมปทาน เพื่อลอกทรายออกจากท้องพื้นแม่น้ำ โดยปัจจุบันจะอยู่ตามสิงห์บุรี เชียงใหม่ โดยในภาคกลางตอนล่าง เนื่องจากติดเขื่อน ทรายจึงไม่ได้ถูกพัดพามา

ส่วนอีกแหล่งหนึ่งซึ่งมีความสำคัญในปัจจุบัน ได้แก่ บ่อทรายบก ส่วนใหญ่เป็นท้องนาเก่า ที่ทำการสำรวจแล้วว่า ชั้นใต้ดิน มีทรายจำนวนมาก ทรายดังกล่าว ต้องนำมาแยกให้ได้ ทรายเม็ดหยาบ ที่มีความหยาบ FM ประมาณ 2.6-3.0 และล้างให้สะอาด ไม่มีดิน หรือสารอินทรีย์ปนเปื้อน เนื่องจากจะทำให้กำลังของคอนกรีตสูญเสียไปได้

เม็ดทราย จะมีเหลี่ยม มุม และแข็งแรงดี ส่วนใหญ่ ได้จากบ่อทราย อ่างทอง อยุธยา นครชัยศรี นครปฐม กาญจนบุรี

 

 

 


 

top

Home