วัสดุที่จำหน่าย (ถ้าต้องการดูรายละเอียด กรุณา click ที่สินค้า)

ดินเรือ

ดินซีแลค

หน้าดิน

ดินสีดา

ทรายถม-ทรายขี้เป็ด

ทรายหยาบ

ทรายละเอียด

หินสอง-หินเกล็ด

หินหนึ่ง

หินคลุก

อิฐหัก

ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย

ทรายหยาบ 25kgบรรจุถุง

หินหนึ่ง 25kgบรรจุถุง

ทรายหยาบ 25kgบรรจุถุงCPAC

ทรายละเอียด 25kgบรรจุถุงCPAC

หินหนึ่ง 25kgบรรจุถุงCPAC

คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC

คอนกรีตผสมเสร็จ นกอินทรี

คอนกรีตผสมเสร็จ น่ำเฮง

 

 

 


 

top

Home