ทรายละเอียด

แหล่งทราย มีด้วยกัน 2 แหล่ง ได้แก่ แม่น้ำ และพื้นดิน โดยแม่น้ำได้จากการพัดพามาของตะกอนทราย จากต้นทางของแม่น้ำ ทำให้แม่น้ำตื้นเขิน ต้องมีการสัมปทาน เพื่อลอกทรายออกจากท้องพื้นแม่น้ำ โดยปัจจุบันจะอยู่ตามสิงห์บุรี เชียงใหม่ โดยในภาคกลางตอนล่าง เนื่องจากติดเขื่อน ทรายจึงไม่ได้ถูกพัดพามา

ส่วนอีกแหล่งหนึ่งซึ่งมีความสำคัญในปัจจุบัน ได้แก่ บ่อทรายบก ส่วนใหญ่เป็นท้องนาเก่า ที่ทำการสำรวจแล้วว่า ชั้นใต้ดิน มีทรายจำนวนมาก ทรายดังกล่าว ต้องนำมาแยกให้ได้ ทรายเม็ดละเอียด ที่มีความหยาบ FM น้อยกว่าประมาณ 2.6 และล้างให้สะอาด ไม่มีดิน หรือสารอินทรีย์ปนเปื้อน เนื่องจากจะทำให้ผนังไปได้

ทรายละเอียด ใช้ผสมซีเมนต์ เพื่อฉาบผนัง หาก หยาบเกินไป ผนังที่ได้จะเป็นเม็ดทรายขึ้นมา ส่วนใหญ่ ทรายละเอียดได้จากบ่อทราย อ่างทอง อยุธยา นครชัยศรี นครปฐม กาญจนบุรี

 

 

 


 

top

Home